Referat af møde nr. 2 2020-21 i gårdlauget Sønderdybet, mandag den 19. april 2021


Til stede: Trine Otto, Jens Hybel, Shamirra Aisinger og Hans Donslund

Ny masterplan for gården

Vi har længe haft tanker om en ny overordnet plan for gården. Bestyrelsen diskuterede hvilke elementer skulle indgå i overvejelserne og nogle overordnede mål for en opdatering af planen.
Generelt ønskes mere beplantning i gården, men uændret antal træer og deres størrelse. Stilen skal fortsat være en naturlig stil (engelsk havestil), dvs. hvor klipning ikke gør buske kantede og kultiverede. Bestyrelsen overvejer helt at gå over til professionel gartnerassistance for den del, og dermed splitte gårdmandsopgaverne op i gartner og renholdelse, sandsynligvis med to forskellige leverandører.
Planen skal desuden indeholde fornyelse af espalier, vedligeholdelse af skure, farve på møbler, typer af møbler, minimere problemer med skadedyr.
Bestyrelsen vil arbejde videre med planen på næste møde.  Hans laver oplæg med forslag til elementer der skal indgå i planen. Fra mødet kom følgende input: højde på buske, løvfældende versus stedsegrønt, udvidelse af bede, kanter på bede, tilføjelse af tunge dækskole som møblement i gården.  

Gårdmand

Opgaver for gårdmand bør opdateret. Et årshjul vil være en god ide.   

Plantedag

Indkøb lørdag den 8/5
Plantedag/arbedsdag søndag den 9/5

 

Generalforsamling

Bestyrelsen forventer af coronasituationen letter efter maj måned og derfor afholdes ordinær generalforsamling først den 15. juni 2021 kl. 18.00. Hvis vejret tillader det afholdes mødet udendørs. Ellers i A/B Søndergodsets fælleslokale.  

Næste møde

Onsdag 28/4 kl. 18.00 i A/B Søndergodsets fælleslokale. Hans sørger for oplæg til plan og print af tegning af gården.  

Andet

Der købes to nye vandslanger a 30 meter.
Kloakmester tilkaldes for gennemgang af riste. Der er meldt om en rist der er gennemtæret i hængslet.


27/4 2021  /HD

Indkaldelse til generalforsamling

 

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet, der afholdes onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.30

Hvis vejret tillader det afholdes generalforsamlingen i gården ud for Krusågade 4. I tilfælde af regn går vi indendørs i A/B Søndergodsets fælleslokale på 5. sal (Sønder Boulevard 45, 1720 København V).

Pga. coronarestriktioner har bestyrelsen igen i år valgt at se bort fra vedtægternes krav om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af maj måned.  

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse og godkendelse af vedlagte regnskab med revisorpåtegning.

 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. Under dette punkt vil bestyrelse fremlægge vedligeholdelsesbudget for de kommende år. 

  Link til regnskab og budget

 6. Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  I år er Jens Hybel på valg.

  Desuden kan vælges yderligere et medlem bestyrelsen, der i øjeblikket består af fire.

  Desuden vælges 1-2 suppleanter.

 7. Valg af revisor

 8. Valg af administrator

 9. Eventuelt

København d. 7. juni 2021

p.b.v.

Hans Donslund

 

Der serveres et let traktement efter mødet. 

Bestyrelsen erindrer om vedtægternes § 5, stk.4, hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal indgives skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen til gårdlaugets formand Hans Donslund, Sønder Boulevard 45, 4., 1720 København V, tlf. 53806699, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  Indkomne forslag vil være fremlagt til gennemsyn hos formanden i 1 uge inden general­forsamlingen samt på sonderdybet.dk

NB! Oplys venligst hvem der repræsenterer ejendommen (ejeren / ejerlejlighedsforeningen / andelsboligforeningen) til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden mødet.