Udskriv

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget, søndag den 5. juni 2011 kl. 19.30. 
Møde nr. 1 (foreningsår 2011-12)

Affald 
Der ser ud til at være rigelig kapacitet. Kommunen kontaktes for at komme af med 2 affaldscontainere til husholdningsaffald. 
Vejledning i hvad der må afleveres som storskrald vil være en god ide. Henriette ser på det. 
Udvidelse af skraldeskure eller lignende til placering af pap- og papircontainere. Forslag om at høre en tømrer om ideer.

Rotter.
Der følges op på ejendommen i Dybbølsgade 24 og skadedyrsbekæmpelsen i kommunen.

Etablering af små altaner fra stuelejligheder. 
Der indhentes evt. kommentarer fra kommunen til beslutningen på generalforsamlingen.

Vedligeholdelse 
Vi vil ikke gennemføre gartnerens forslag til ændring af plænen, fordi det både er meget dyrt og fordi kun en lille del af palisaderne skiftes/fjernes og vi derfor stadig vil have et problem med råd i dem, der ikke udskiftes. 
Andre vedligeholdelsesopgaver der skulle undersøges: (??) 
Indkøb af bord-bænkesæt. Firmaet som har leveret de nuværende eksisterer ikke længere. Hvem kan finde nogle gode alternativer? (runde borde fra Silvan blev foreslået)

16. oktober 2011
Hans Donslund