Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2011
Møde nr. 2 (foreningsår 2011-12)

Affald
Vi har endnu ikke fået etableret en ordning for farligt affald. Kommunen tilbyder en ordning med miljøskabe i ejendomme, og samme ordning kan etableres i fælles gårdanlæg. Da vi har gårdmanden aflåste skur, der kan benyttes til opbevaring af farligt affald indtil aflevering til miljøbilen har vi kun behov for etablering af pladser hvor beboerne kan aflevere farligt affald. Der blev foreslået hylder placeret over børnehøjde i storskraldsskurene, både til emballeret affald (maling og kemikalier) og en beholder til energisparepærer. Frank W sætter hylder op.

Vejledning om storskrald og farligt affald sættes op i storskraldsskurene. Henriette har allerede printet, mangler blot laminering. Der købes en lamineringsmaskine til A3 format.

Nogle brædder og plader har i lang tid været deponeret i fællesadgangen i Dybbølsgade 24. Skal fjernes!

Beplantning
Endnu en gang med klatreplanten ved Krusågade 6 diskuteret. Vi forventer at klippe den kraftigt ned hvert femte år, men næste gang overvejes om wirerne skal forkortes ned til stigehøjde, så der i fremtiden ikke skal benyttes lift til gartnerarbejde i gården.

Rotter
Kommunen har oplyst, at sagen med ejendommen Dybbølsgade 24 er lukket, dvs. at andelsboligforeningen har efterkommet kommunens påbud. 
Der er flere rapporter om at rotter er observeret i gården bag Sønder Boulevard 43 og på gadesiden oppe ad Krusågade (ved nr. 12?). Det rapporteres til kommunen (Hans).

Vedligeholdelse
Opfølgning på beslutning om at købe nogle borde-bænkesæt. Det undersøges om byggemarkederne har noget til salg nu (Hans) og kataloger gennemtrawles (Trine).

Opfølgning på ideer til diverse arbejde (tømrer og anlægsgartner): 
- indhegning af papcontainere og restaurantens containere
- flytning af tørrestativer
- terrasse (kun idé)

Vi har ikke fået forslag og tilbud fra tømrer. Vi hører om en tømrer kan komme og se på gården (Ole). 

Det blev også besluttet at annullere eller reducere det lille buskebed bag Sønder Boulevard 43, så der bedre kan etableres en plads til restaurantens affaldscontainere (og cykelstativ?).

Arbejdsdag
Bestyrelsen mødes i gården lørdag den 29. oktober kl. 15.30 for at rydde op i affald, se på løsninger for papcontainere m.m.

Eventuelt
Håndværkere i ejendommen Krusågade 12-20 stjæler strøm i gården. Det undersøges hvordan det kan forhindres (arbejdsdagen 29/10).

29. oktober 2011
Hans Donslund