Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2011

Møde nr. 3 (foreningsår 2011-12)

 

Vedligeholdelse og nye initiativer

Møde i gården hvor også tømrer Michael Hansen deltog.

Det blev besluttet at få tilbud fra tømreren på

·     opsætning af hegn omkring sushi-restaurantens containere v/Sønder Boulevard 43

·     opsætning af hegn omkring pap-containerne bag Godsbanegade 3

·     udvidelse af affaldsskur i den nordlige ende af gården, dog undersøges om kommunen har indvendinger mod udvidelse af skuret uden tagoverdækning, så det også kan rumme to pap-containere (Hans)

 

Dermed kan der etableres plads til alle fritstående containere i den nordlige ende af gården. 

 

Mulighed for en terrasse over cykelstativet bag Godsbanegade 3 blev diskuteret. Også her høres kommunen (Hans).

 

Affald deponeret i fællesadgangen Dybbølsgade 24 blev fjernet.

 

29. oktober 2011

Hans Donslund