Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 (2012-13)

i gårdlauget Sønderdybet fredag den 10. august 2012. 

Til stede: Shamirra Aisinger, Jens Hybel, Trine Otto, Ole Rindtoft, Frank Widerkinch (suppl.), Henriette Christensen (suppl.) og Hans Donslund 

 

1.Rotter i gården

Henriette oplyste, at det er muligt at få en total gennemgang af gården foretaget af Københavns Kommune. Resultatet er en redegørelse om rotteproblemer. Gården kan blive certificeret, hvilket antyder at alle konstaterede rotteproblemer skal være løst. Henriette kontakter kommunen. 

 

2.Pap- og papircontainere

Det blev besluttet at iværksætte udbygning af affaldsskuret ved legepladsen snarest, så der bliver plads til yderligere to containere i forlængelse af skuret. Der kan kun placeres pap- og papircontainere udendørs. Dermed kan vi få samtlige containere i den ende af gården bag hegn. 

 

3.Gartner 

Trine oplyste, at bøgehækken ved Krusågade 4-6 ser ud til at have mistet yderligere mod på livet denne sommer. Fritstående tjørn ved Krusågade 8-10 er blevet beskåret så det ligner en skamfering. Gartneren ser på begge dele ved næste besøg (Shamirra).  

 

4.Miljøaffald

Viceværtordning bør iværksættes. Hans taler med gårdmanden.  

 

5.Loppemarked 

Det blev besluttet at lave et grill-arrangement efter loppemarkedet. Gårdlauget betaler for grillpølser mm. samt annoncering af loppemarkedet i lokalaviser. Ellers står beboerne selv for loppemarkedet og oprydning efter arrangementet. 

 

4. oktober 2012

Hans Donslund