Udskriv

Møde med repræsentant fra ejendommen Godsbanegade 5, lørdag den 9. marts kl. 10.00 i gården. 

 

Deltagere fra gårdlauget: Hans Donslund (formand), Shamirra Aisinger, Ole Rindtoft og Henriette Christensen. 

Deltager fra Godsbanegade 5: Rikke (Winther?)

 

Rikke fra Godsbanegade 5 oplyste at man i ejendommen er gået i gang med at undersøge muligehden for at etablere altaner på ejendommen. Den valgte entreprenør har anbefalet at montere på gårdfacaden, fordi det angiveligt skulle være vanskeligt at få tilladelse til at montere på gadesiden. 

For gårdlaugets vedkommende vil etablering af altaner kun være relevant at behandle hvis der etableres på nederste etage mod gården. 

 

Følgende blev aftalt: 

 

1. Gårdlauget undersøger hos Københavns Kommune om der er begrænsninger for etablering af altaner mod gården. Især tænkes på hvis en altan vil indskrænke brugen af gårdarealet (Hans D spørger KK). 

 

2. Erfaringer om opnåelse af byggetilladelse indhentes ejendommene med altaner mod gaden. I første omgang spørger Hans Donslund i ejendommen A/B Søndergodset som i 2007 fik altaner mod Godsbanegade og mod Sønder Boulevard. Kontaktpersoner i kommunen, hvilke krav kommunen stillede m.m.   

 

Gårdlaugets bestyrelse afholder møde i slutningen af marts/start april. Hans D indkalder.  

 

10. marts 2013

Hans Donslund