Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 (2012-13) i gårdlauget Sønderdybet søndag den 7. april 2013. 

Til stede: Shamirra Aisinger, Trine Otto, Ole Rindtoft, Jens Hybel, Henriette Christensen (suppl.) Frank Widerkinch (suppl.) og Hans Donslund 

 

1.Vedligeholdelse. 

Bekræftet at vedligeholdelsesopgaver besluttet på mødet i november og som endnu ikke er udført skal udføres. Det gælder (priser i parentes er incl moms): 

Desuden beder vi gartneren om (ikke med i gartnerens liste):

Ejendommen Sønder Boulevard 43 er ved at få renoveret kælder og vi håber at rotteproblemerne i den del af gården dermed er løst. Flisebelægning ved ejendommen er blevet beskadiget. Genopretning er ejendommens egen opgave. 

Ud for Krusågade 8-10 har håndværkere gravet buske op og bedet er ikke genoprettet. Arbejdet skal bestilles hos gartner og regning betales af A/B Krusågade 8-10. Frank orienterer bestyrelsen i foreningens (som han selv er medlem af).  

Der var ros til gårdmanden for snerydning i vinter. Det gives videre til Polat (Hans).   

 

2.Cykelstativer på gade 

Cykelstativer i Krusågade og Godsbanegade har begge fået skader og skal repareres. (Henriette undersøger).   

 

3.Affald

Det blev besluttet at forbedre af skiltningen få beboerne bedre fatter hvordan storskrald skal sorteres. Der opsættes også en kasse til energisparepærer til genbrug. Trine ordner skilte. 

 

4.Altaner mod gården 

Under gennemgang af gården mødtes bestyrelsen den nye ejer af andelslejligheden Krusågade 10, hvor den tidligere ejer havde etableret en dør mod gården. Den tidligere ejer opsat en trappe ud i gården som gårdlaugets bestyrelse havde afvist for at undgå at området ved privat udgang til gården ”annekteres” af stuelejlighedens beboer. Bestyrelsen gjorde den nye ejer opmærksom på forholdet og bad om at trappen fjernes. 

Ejendommen Godsbanegade 5-7 har på et møde den 9. marts spurgt om gårdlaugets holdning til etablering af altaner i høje stuelejligheder i ejendommen. Forelagt Københavns Kommune er svaret, at kommunen ikke anbefaler at der tillades altaner hvis frihøjden under er mindre end 2,5 meter, svarende til regler for etablering af altaner til gadeside. Bestyrelsen tilsluttede sig kommunens holdning og dette meddeles ejendommen (Hans kontakter Rikke fra Godsbanegade 5). 

Uanset ovenstående gælder fortsat den tidligere beslutning om, at der kan opsættes mini-altaner med maksimal dybde på 50 cm når frihøjden er under 2,5 meter. 

 

5.Generalforsamling 

Det blev besluttet at holde årets ordinære generalforsamling tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i Søndergodsets fælleslokale. 

 

6.Næste møde og plantedag 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 30. april kl. 19.00. 

Der arrangeres plantedag søndag den 5. maj med start kl. 11.00 i gården. 

--- 

10. april 2013

Hans Donslund