Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2012 
Møde nr. 4 (foreningsår 2011-12) 

Tilstede: Jens Hybel, Shamirra Aisinger, Trine Otto, Ole Rindtoft, Henriette Christensen, Frank Wederkinch, Hans Donslund.

Gennemgang gården

Legepladsen. Børnehaven skal i gang med renovering af legepladsen og har spurgt gårdlauget om ønsker til ændringer. Fra gårdlaugets side ønskes at der ikke er legestativer eller lignende helt tæt ved stuelejligheden Godsbanegade 3. 
Forslaget fra gårdlauget er, at balancestativet placeres i området hvor sandkassen er i dag. Sandkassen kan placeres enten foran ”kolonihavebedet” eller til højre for ganglinien mellem porten og den nordlige udgang fra legepladsen. I samme område foreslås at bord-bænkesæt placeres (hvilket især vil være muligt hvis sandkassen placeres andetsteds). 
Godsbanegade 3-5: Wirer sættes op igen til klatreplante. Hvis planten ved nr. 3 er død plantes en ny. Efeu ved legepladsen der kravler op ad Godsbanegade 3 fjernes (Shamirra).  
Bag Sønder Boulevard 43. Uenighed om evt. flytning af tørrestativ (gøre det fri af parkerede cykler) så det bliver stående indtil videre. Derimod enighed om at der er behov for oprydning i cykler. Cykelraid skal iværksættes. 
Krusågade 6. Klatreplanten. Skal ikke beskæres i år. Ved næste beskæring skal wirerne forkortes 1-2 meter, så planten ikke kan vokse op i tagrenden. 
Krusågade 8-10. Ejendommen skal have malet facade, vinduer m.m. For at liften kan komme til må træet ud for nr. 10 fældes eller beskæres kraftigt. Tilladelse givet. Hvis træet fældes skal det erstattes med et nyt træ (ikke en træspire, men mindst 2,5 meter højt). 
Krusågade 16: Cementrester på flisebelægningen. Der skrives til ejeren (Hans). 
Midterste skraldeskur. Vi mener at der kan fjernes to containere til husholdningsaffald. Det giver plads til at papcontainerne kan flyttes indendørs. Kommunen kontaktes (Henriette). 
Nordlige ende: Hegn omkring de lange bede trænger til udskiftning. Vi hører både gartneren (Shamirra) og tømreren (Ole) om ideer. 
Generelt: gården fremstår ikke særlig ren. Der ligger sand og blade mange steder. Mosbevoksninger tyder på at der ikke fejes ordentligt. Bestyrelsens forventninger til renholdelse meddeles gårdmanden (Hans). Motorcykler er ulovligt parkeret i gården. Vi beder ejerne om at fjerne dem ved sedler på motorcyklerne (Hans). 


Referat af det efterfølgende møde indendørs:  

Miljøskabe
Frank har forsøgt at sætte hylder op, men har ikke det nødvendige værktøj. Tømrer Michael kan måske sætte hylder op som kan udgøre det for miljøeskabe (Ole kontakter Michael).


Hundelorte i gården
Der er for nylig opsamlet ca. 30 hundelorte i gården. Der sendes et brev til hundeejerne. Der skaffes navne og adresser (leveres til Hans, der skriver breve).


Generalforsamling 
Afholdes tirsdag den 22. maj kl. 19.30. Hans meddeler revisor om datoen så regnskabet kan være klart sammen med indkaldelsen der skal udsendes senest 3 uger før.- 


Forår i gården
Vi planter og gør gården klar til sæsonen lørdag den 21. april kl. 10, start med morgenkaffe.  Vi satser på godt vejr og mødes midt i gården kl. 10. Tag selv kaffe/te og krus med, så giver gårdlauget brød og ost.


Loppemarked
Der afholdes loppemarked i gården lørdag den 1. september. Shamirra & Co. er arrangører. Gårdlauget giver tilskud til annoncering i lokalaviser, men er i øvrigt ikke involveret i arrangementet.


Cykelraid
Der køres cykelraid i gården. Tape sættes på fredag den 30. marts kl. 18 (Ole, Frank, Shamirra) og cyklerne slæbes ud fra gården ved arbejdsdagen 21. april. Sedler sættes på køkkentrapperne (Hans)


Cykelstativer 
Stativer etableret af gårdlauget på Krusågade og Godsbanegade er gået i stykker. Shamirra hører gartneren om han kender en stativreparatør.

25. marts 2012 
Hans Donslund