Indkaldelse til generalforsamling


I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet, der afholdes

tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30

Hvis vejret tillader det afholdes generalforsamlingen i gården ud for Krusågade 4. I tilfælde af regn går vi indendørs i A/B Søndergodsets fælleslokale på 5. sal (Sønder Boulevard 45, 1720 København V, indgang ad bagtrappen ved legepladsen).

Pga. det hidtidige forsamlingsforbud har bestyrelsen valgt at se bort fra vedtægternes krav om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af maj måned. Det forventes ikke, at antallet af deltagere overstiger et forsamlingsforbud, der måtte være gældende på dagen.

Dagsordenen:
1)    Valg af dirigent og referent
2)    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3)    Forelæggelse og godkendelse af vedlagte regnskab med revisorpåtegning.  
4)    Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.  
5)    Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. 
Link til pdf
6)    Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
I år er Trine Otto, Shamirra Aisinger og Hans Donslund på valg. De modtager alle genvalg.
Desuden kan vælges yderligere et medlem bestyrelsen, der i øjeblikket består af fire.
Desuden vælges 1-2 suppleanter.
7)    Valg af revisor
8)    Valg af administrator
9)    Eventuelt

København d. 17. maj 2020
p.b.v.
Hans Donslund

Der serveres et let traktement efter mødet.  

Bestyrelsen erindrer om vedtægternes § 5, stk.4, hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal indgives skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen til gårdlaugets formand Hans Donslund, Sønder Boulevard 45, 4., 1720 København V, tlf. 53806699, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  Indkomne forslag vil være fremlagt til gennemsyn hos formanden i 1 uge inden generalforsamlingen samt på sonderdybet.dk

NB! Oplys venligst hvem der repræsenterer ejendommen (ejeren / ejerlejlighedsforeningen / andelsboligforeningen) til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden mødet.