Indkaldelse til generalforsamling

 

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i gårdlauget Sønderdybet, der afholdes onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.30

Hvis vejret tillader det afholdes generalforsamlingen i gården ud for Krusågade 4. I tilfælde af regn går vi indendørs i A/B Søndergodsets fælleslokale på 5. sal (Sønder Boulevard 45, 1720 København V).

Pga. coronarestriktioner har bestyrelsen igen i år valgt at se bort fra vedtægternes krav om afholdelse af generalforsamling inden udgangen af maj måned.  

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse og godkendelse af vedlagte regnskab med revisorpåtegning.

 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. Under dette punkt vil bestyrelse fremlægge vedligeholdelsesbudget for de kommende år. 

  Link til regnskab og budget

 6. Valg medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  I år er Jens Hybel på valg.

  Desuden kan vælges yderligere et medlem bestyrelsen, der i øjeblikket består af fire.

  Desuden vælges 1-2 suppleanter.

 7. Valg af revisor

 8. Valg af administrator

 9. Eventuelt

København d. 7. juni 2021

p.b.v.

Hans Donslund

 

Der serveres et let traktement efter mødet. 

Bestyrelsen erindrer om vedtægternes § 5, stk.4, hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal indgives skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen til gårdlaugets formand Hans Donslund, Sønder Boulevard 45, 4., 1720 København V, tlf. 53806699, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  Indkomne forslag vil være fremlagt til gennemsyn hos formanden i 1 uge inden general­forsamlingen samt på sonderdybet.dk

NB! Oplys venligst hvem der repræsenterer ejendommen (ejeren / ejerlejlighedsforeningen / andelsboligforeningen) til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden mødet.