Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 2023-24, 13. maj 2024

 

 

Skilte / affald

Undersøge om vi kan få lavet skilte til pap (tramp dit pap her)   (Hans hører Klingenberg) 

Lav forslag til oversigt over affaldssortering + særlig skilt med pizzabakker  (Hans)

Uvist om kommunen ændrer afhentning af affald fra gården når de nye containere på gaden tages i brug.

 

Stillads

Skriv til Engholms administrator om at stillads skal fjernes.

 

Vandleg i gården

Der skrives på facebook at der skal ryddes op. (Hans).  Line kopierer til ejendommens egen hjemmeside.

 

Ladcykler

1 cykel skal flyttes. Der er stadig seddel på den om flytning senest 20/5. Hvis ejeren ikke flytter den, så fjerner gårdmanden cyklen fra gården.

 

Port

Line rykker A/B Søndergodset igen. Hvis det ikke lykkes at få en aftale om renovering, må gårdlauget overveje at få etableret afhentning af affald via en anden udgang og derefter få kommunen til at godkende at Godsbanegade 1 ikke længere er en fælles adgang.

 

Generalforsamling

Ingen forslag modtaget. Bestyrelsen har heller ingen.

Der serveres traktement efter mødet. Det kan være rosé og sushi. Der købes 100 stk.

Under mødet serveres kaffe/te og småkager.

 

Børnehaven

Vi beder dem om at få plantet i højbenene som en start. Vi venter stadig på tilbagemelding om de andre (støjreducerende) foranstaltninger som kommunen og børnehaven vil undersøge.

 

Loppemarked

Der er tilsyneladende ikke den store interesse i at lave loppemarked i gården til sommer.

 

13/5 2024 

Hans