Om gårdlauget

Gårdlauget Sønderdybet er en fælles forening for ejendommene i kareen Godsbanegade 1-19, Dybbølsgade 22-24, Krusågade 2-22 og Sønder Boulevard 43-45, København V

Foreningen har ansvaret for driften af gårdanlægget, der blev etableret af Københavns Kommune i 1993.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har ansvaret for den daglige drift.

Bestyrelsen har ansat en gårdmand, der sørger for renholdelse af gårdanlægget og fællesadgange, mindre vedligeholdelsesarbejde og beskæring af planter og buske. Desuden står gårdmanden for løbende kontakt til renovationsselskabet og for håndtering af storskrald.