Miljøfarligt affald

I gården afleveres

  • husholdningsaffald
  • papir
  • pap og karton
  • batterier
  • metal
  • hård plast
  • elektronik 
  • bioaffald
  • miljøaffald (farligt/giftigt affald) 
  • storskrald 
 
 
Affaldet sorteres i følgende kategorier
Beskrivelse
Dagrenovation i de to affaldsskure 
 
Papir
 
Pap og karton
 
Miljøfarligt affald
  Afleveres på hylden ved storskraldsskuret i den øvre end af gården (dvs. enden mod Dybbølsgade). Hylden er placeret på siden vendt mod Krusågade. 

  Større mængder miljøaffald skal afleveret direkte til genbrugsstationen i Vasbygade. 

Metal
Elektronik
Hård plast 
Batterier
Bioaffald
 
  Battericontaineren er den lille, grønne beholder, bør stå i nærheden af papcontainerne
Storskrald 
(de separate afdelinger)  
Afleveres i de to storskraldrum

Der må ikke stables over 1,50 meter 

Større mængder skal afleveres direkte til genbrugsstationen i Vasbygade (hvis du fx har revet et helt køkken ned)