Bestyrelsen 2023-24

Ved generalforsamlingen den i juni 2023 blev disse fire personer valgt til bestyrelsen: 

Hans Donslund (formand)

Shamirra Aisinger

Trine Otto

Line Ditlev

Suppleanter:

Charlotte Rosennkrands 

Der blev ikke valgt en 2. suppleant.