Farvevalget

Der er valgt udelukkende gyldne varme farver, der alle matcher hinanden med få afbrydelser i husrækken af nogle lidt mørkere. Dette skulle give gården et sydlandsk, hyggeligt, varmt præg. Der er valgt tre farver i den okkergule farveskala og tre farver i den teglrøde farveskala, samt to mere neutrale farver, der dog stadig er varme.

Det er bevidst, at der ikke er valgt afbrydelser af kolde blå, grønne og grå farver, da forsøg har vist, at det giver et rodet indtryk og ikke samler gården. Det er vigtigt, da gården i forvejen har mange enkeltelementer placeret.

Placering af farverne

Til hver ende af gården er der bevidst valgt de lyseste farver, da det ellers vil skabe mørke kroge. Ved legepladsen er valgt en klar dragørgul, som bedst harmonerer med legereskabernes farver.

Placeringen af de teglrøde farver lidt forskudt for hinanden mod hver ende af gården, giver lidt farveafveksling og kulør på.

Det er bevidst, at hver ejendom har fået egen farve, da en sammenhængende farve over flere ejendomme ellers nemt bliver meget dominerende, da gården i forvejen er meget smal og lang. Dette underbygger også gårdens mange små rum og giver et indtryk af "kartoffelrækkernes" individuelle hygge, samtidig med at det stadig passer sammen hele husrækken hen.

OBS! Der appelleres til, at man ikke udskifter visse farver med andre, fordi man personligt bedre kan lide en anden farve, da man derved bryder den helhed, harmoni og afveksling farverne imellem. Desuden er farverne meget bevidst sammensat i rækkefølgen efter adskillige andre opmalede forsøg. Den nuværende rækkefølge giver den bedste variation og den største harmoni farverne imellem.

Valg af malingtype  

Selvom der er angivet Flügger farvekoder er det blot fordi, der er taget udgangspunkt i Flüggers farvekort for udefarver. Ved alle farver er desuden angivet en NCS farvekode, som kan bruges til at få andre malingtyper blandet i den helt rigtige farve.

 

Det er vigtigt at en facade bliver ordentligt afrenset før opmaling, det vil sige både for skidt og for gammel malingrester, der ikke hænger ordentligt fast.

Det anbefales at bruge silikatbaseret maling, da murværket kan ånde gennem den. Mange skader med hurtig afskalning kan undgås, hvis murværket kan ånde. Blandt andet Keim Farver i Hedehusene og Beckers har silikatmaling til facader. Disse malinger er lidt dyrere, men til gengæld holder de i flere år, da de går i forbindelse med selve murværket. Har facaden før været malet med en plast- eller alkydmaling må malingen helt fjernes ved sandblæsning, hvis man vil male med silikatmaling - ellers kan silikatmalingen ikke binde til murværket. Vil man ikke ofre en sådan afrensning anbefales det at male med almindelig facademaling af god kvalitet fra f.eks. Flügger.

Der bør ikke vælges blanke eller halvblanke malinger til facaderne, da det giver et "billigt" indtryk.