Hvilke dage tømmes affald

Bemærk!!! Cykler, knallerter, cykelanhængere mv. må ikke spærre vejen for renovationsfolkene, for så går de igen uden at tømme!

Affaldet sorteres i følgende kategorier

Beskrivelse

Afhentning

Dagrenovation

Husholdningsaffald i containerne i de tre affaldsskure

Mandag, onsdag og fredag

Papir

Papircontainere i alle tre affaldsskure. 
Papir er flyttet hen ved siden af cykelstativerne i den nordlige ende af gården (ved legepladsen) 

Øvre ende/Dybbølsgade: fredag ulige uger

Nedre ende/legepladsen: mandag i lige uger 

Pap og karton

Papcontainere der står uden for skurene.

Hver onsdag 

Metal

Lille container  Torsdag i lige uger 

Hård plast

Stor container med gråt låg  Torsdag i lige uger 

Elektronik

Lille container  Torsdag i lige uger

Bioaffald

Lille container Hver torsdag 

Batterier

Lille beholder på stander uden for affaldsskurene Tilses løbende 

Giftigt affald / Miljøfarligt affald 

Kemikalier, maling, el-sparepærer (indeholder kviksølv) osv. 
Stilles på hylden på siden af storskrald-skuret i øvre ende af gården (Dybbølsgade)

 Gårdmanden tømmer løbende 

Storskrald

Møbler, madrasser, gulvtæpper, cykler.  Ved større mængder skal man selv bestille container hos kommunen.  Der må ikke henstilles store effekter som er højere end 160 cm. 

 Hver torsdag

Storskrald

Hårde hvidevarer

 Hver torsdag

Kør selv på genbrugspladsen

Toiletter, store effekter, store mængder skal man selv arrangere enten en container, eller selv køre på genbrugspladsen med. 

 

Du kan også søge oplysninger på kommunens hjemmeside. 

 

Om vinteren skal der være ryddet for sne fra vejen helt ind til containerne. Større mængder bygningsaffald og andet storskrald skal man selv aflevere på genbrugspladsen i Vasbygade.