Referat af møde nr. 1 2019-20 i gårdlauget Sønderdybet, onsdag den 24. september 2019

 

Til stede: Trine Otto, Shamirra Aisinger, Jens Hybel og Hans Donslund

Fraværende: Line Ditlev (suppleant).

 

1. Fælles adgang i Dybbølsgade 24

Line Ditlev har skaffet tilbud fra murer på pudsreparation. Bestyrelsen foreslår A/B Dybbølsgade 24, at gårdlauget betaler 50% af pudsreparationen, da en del skyldes opstigende fugt, som ejendommen må bære udgiften til. En anden del skyldes containere, der er stødt ind i væggene = en udgift gårdlauget må bære.

Inden arbejdet sættes igang må arbejde med yderligere beskyttelse af vægge med brædder aftales med tømrer og maling af adgangen aftales med maler. Gårdlauget betaler for tømrer- og malerarbejde.

Hans kontakter Line og aftaler næste skridt.

 

2. Gartner

Det gamle centrale bed i gården er i en dårlig forfatning. Det blev aftalt at de fire træer beskæres meget kraftigt, så de skygger minimalt. Anlægsgartneren bliver også bedt om at lægge brosten eller lignende, der kan danne så stier på begge sider af den røde, japanske løn. Til næste sommer planter vi flere blomstrende buske omkring bedet.

 

3. Bio-affald

Kapaciteten til bioaffald er alt for høj og kan halveres. Hans beder Charles om at aftale det med kommunen.

Lågen tages af bioaffaldsindhegningen ud for Godsbanegade 3. Når vi kommer ned på 2-3 containere, kan de alle være i indhegningen.

 

4. Bord-bænkesæt

Trine og Shamirra ser på ideer til lys på bordene i gården og indkøber til ét bord som et forsøg. Hans hører Line om maling af det sidste bord ved Dybbølsgade 24.

 

5. Referat af ordinær generalforsamling

Referatet blev underskrevet af bestyrelsen. Referatet kan læses på Sønderdybets hjemmeside.

 

30-09-2019

/Hans