Referat af møde nr. 3 2019-20 i gårdlauget Sønderdybet, søndag den 5. april 2020 

  

Til stede: Shamirra Aisinger, Trine Otto, Line Ditlev (suppl) og Hans Donslund (formand)
Ikke til stede: Jens Hybel  

Regnskab og budget

Udkast til regnskab og budget fra revisoren var tidligere sendt til hele bestyrelsen pr. email. Der er ingen kommentarer.
Det blev besluttet at iværksætte udbetaling af skattefri godtgørelse uden dokumentation på op til 3850 kr. til bestyrelsesmedlemmer. Godtgørelsen skal målrettet bruges på forøgelse af den frivillige indsats for gårdlauget. Hans informerer revisor, så forslag til budget for 2020 bliver opdateret.

Cykelraid

Situationen med corona betyder, at mange beboere i disse uger ikke benytter deres cykel, og dermed større risiko for at de ikke opdager varsling om oprydning i gamle cykler.
Det blev derfor besluttet at udskyde oprydningen af cykler i 2-3 uger. Der sættes tape på cyklerne i sidste halvdel af april og oprydningen sker 4 uger senere.

Plantedag 

Vi arrangerer en arbejdsdag/plantedag i gården søndag den 3. maj. Enhver beboer er velkommen til at være med fra kl. 13. Vi forventer ikke at komme i konflikt med regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer! 😊
Bestyrelsen vil organisere indkøb, så alt er klar til kl. 13.

 

7/4 2020

/Hans