Referat af møde nr. 2 2020-21 i gårdlauget Sønderdybet, mandag den 19. april 2021


Til stede: Trine Otto, Jens Hybel, Shamirra Aisinger og Hans Donslund

Ny masterplan for gården

Vi har længe haft tanker om en ny overordnet plan for gården. Bestyrelsen diskuterede hvilke elementer skulle indgå i overvejelserne og nogle overordnede mål for en opdatering af planen.
Generelt ønskes mere beplantning i gården, men uændret antal træer og deres størrelse. Stilen skal fortsat være en naturlig stil (engelsk havestil), dvs. hvor klipning ikke gør buske kantede og kultiverede. Bestyrelsen overvejer helt at gå over til professionel gartnerassistance for den del, og dermed splitte gårdmandsopgaverne op i gartner og renholdelse, sandsynligvis med to forskellige leverandører.
Planen skal desuden indeholde fornyelse af espalier, vedligeholdelse af skure, farve på møbler, typer af møbler, minimere problemer med skadedyr.
Bestyrelsen vil arbejde videre med planen på næste møde.  Hans laver oplæg med forslag til elementer der skal indgå i planen. Fra mødet kom følgende input: højde på buske, løvfældende versus stedsegrønt, udvidelse af bede, kanter på bede, tilføjelse af tunge dækskole som møblement i gården.  

Gårdmand

Opgaver for gårdmand bør opdateret. Et årshjul vil være en god ide.   

Plantedag

Indkøb lørdag den 8/5
Plantedag/arbedsdag søndag den 9/5

 

Generalforsamling

Bestyrelsen forventer af coronasituationen letter efter maj måned og derfor afholdes ordinær generalforsamling først den 15. juni 2021 kl. 18.00. Hvis vejret tillader det afholdes mødet udendørs. Ellers i A/B Søndergodsets fælleslokale.  

Næste møde

Onsdag 28/4 kl. 18.00 i A/B Søndergodsets fælleslokale. Hans sørger for oplæg til plan og print af tegning af gården.  

Andet

Der købes to nye vandslanger a 30 meter.
Kloakmester tilkaldes for gennemgang af riste. Der er meldt om en rist der er gennemtæret i hængslet.


27/4 2021  /HD