Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 (2010-11), afholdt den 3. maj 2011.

1. Vedligeholdelse
- plænen. Gartneren bliver bedt om forslag til ændringer og vedligeholdelse (råd i stolper). Forslag om vilde blomster som på boulevarden.
- græske gård (SB43). Jonas går i gang med at udføre arbejdet besluttet på mødet i november, men som blev udsat pga. vinteren.
- der undersøges om der kan etableres en ramme eller skur omkring restaurantens affaldsbeholdere (Shamirra spørger anlægsgartneren)
- tilsvarende undersøges om der kan laves en forlængelse af affaldsskurene med plads til papcontainerne (Shamirra spørger anlægsgartneren)
- legestativ på legepladsen skal flyttes. Gårdlauget vil betale 10.000 kr. til at flytte rundt på legeredskaberne, evt. bytte rundt på legestativ og sandkasse. Vigtigt at stuelejligheden kan åbne vinduer ud at ramme børn i hovedet, men også at der ikke bliver rum for voldsom leg og boldspil ved lejlighedens vinduer. Børnehaven kontaktes (Hans)
- der indkøbes 2-3 sæt ekstra møbler til gården. Et sæt reserveres til gården ved Godsbanegade 3/5. Markedet undersøges (Hans/alle

2. Rotter
Der er konstateret rotter, der kommer op i gården fra en defekt kloak i ejendommen Dybbølsgade 24.  Københavns Kommune har meddelt ejendommen at kloakken skal bringes i orden senest 29. april. Ved inspektion i dag (3. maj) ser det ikke ud til at der er sket noget. Gårdlaugets bestyrelse antager, at kommunen nu meddeler påbud til ejendommen. Der følges op over for kommunens skadedyrsbekæmpelsesafdeling og undersøges om gårdlauget kan bidrage til at få problemet løst (Hans)

3. Cykelparkering i gården
Der parkeres efterhånden en del kassecykler i gården. De skal placeres i områder reserveret til cykelparkering. Men der er behov for flere parkeringspladser uden for gården som den pink plasticbil ud for Krusågade 22. Kommunen kontaktes (alle!!!)
Der må ikke parkeret motordrevne køretøjer i gården jf. vores vedtægter og det er bestyrelsens pligt at sikre at dette overholdes.

4. Udgange fra lejligheder direkte til gårdarealet 
En andelshaver har søgt gårdlauget om at give samtykke til at andelshaveren kunne etablere egen udgang fra en stuelejlighed til gården. Bestyrelsen har bedt kommunen om en udtalelse og arkitekten fraråder at give samtykket pga. gårdens størrelse og især det smalle rum som medfører at beboere sidder ganske tæt på ejendommene. Det er bestyrelsens opfattelse, at hvis der var udgange fra stuelejlighederne ville områder ud udgangene være mindre alment brugbare. Bestyrelsens svar meddeles andelshaveren med kopi til andelsboligforeningen (Krusågade 8-10). Desuden tages spørgsmålet op i bestyrelsens beretning til generalforsamling, så spørgsmålet kan debatteres.

5. Regnskab og budget
Regnskabet blev godkendt. Navne på et par bestyrelsesmedlemmer er ikke blevet opdateret efter ændringerne i 2010.
Budget 2011: Ikke forbrugt vedligeholdelse og nye initiativer (16.000 + 25.000) i alt 41.000 kr. overføres fra budget 2010 til 2011, således der i 2011 i alt er til rådighed for vedligeholdese:
Gartner 27.000 kr.
Vedligeholdelse 20.000 + 16.000 = 36.000 kr.
Nye initiativer 25.000 kr.
Ingen ændringer til budget 2012 nu.

6. Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.30 i A/B Søndergodsets fælleslokale.
Bestyrelsesmedlemmer på valg af Ole Rindtoft og Jens Hybel.
Bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen kl. 19.00.

Næste bestyrelsesmøde 31. maj 2011 kl. 19.00 (lige før generalforsamlingen) Den årlige middag for bestyrelsen afholdes efter sommerferien.


3. maj 2011