Referat af bestyrelsesmøde fredag den 27. april kl. 17.30. 

Tilstede: Trine Otto, Ole Rindtoft, Henriette Christensen (suppl.) og Hans Donslund

Ikke til stede/afbud: Jens Hybel, Shamirra Aisinger. 

 

1. Vedligeholdelse 2012

Hans Donslund orienterede om, at der hidtil er udgiftsført 32.000 i vedligeholdelse i 2012. Yderligere er brugt eller igangsat arbejder for ca. 30.000 kr. (færdiggørelse af indhegning af papcontainere ved Godsbanegade 3-5, hegn omkring bede i den nordlige ende af gården, tilskud til ændring af legepladsens indretning samt et mindre beløb brugt på arbejdsweekenden). Der udestår følgende vedligeholdelse til udførelse i 2012: 

  • Reparation af cykelstativer
  • Omlægning af løse fliser flere steder i gården
  • Reparation af møbler 

Yderligere er følgende opgaver på listen for 2012 

  • Bede med buksbom eller lignende ud for stuelejligheden ved legepladsen, til udførelse når børnehaven har ændret legepladsens indretning) 
  • Høf flisekant mellem legeplads og hegn mod Krusågade 4-6. 

Det blev endvidere besluttet at indkøbe et stort bord-bænkesæt til pladsen midt i gården, gerne med 8-12 siddepladser. Ønskeligt med yderligere 2 sæt. A/B Søndergodset har 2 sæt på deres tagterrasse, som gårdlauget med slesk tale måske kan købe billigt.  

2. Vedligeholdelse 2013

Der er indtil videre noteret følgende til 2013: 

  • Bede omlægges
  • Palisader omkring glæsplæne er rådne og skal udskiftes
  • Fælles adgange trænger til maling m.m. 
  • Hegn mellem legeplads og Krusågade 4-6 udskiftes med solidt københavnergrønt trådhegn eller lignende. 
  • Normal beskæring

 

3. Generalforsamling

Det blev besluttet at fremlægge forslag til generalforsamlingen om forhøjelse af bidraget med 10%, da udgifter til vedligeholdelse af gårdanlægget vil være højere de kommende år. 

Formanden udsender senest 1. maj indkaldelse til generalforsamlingen der holdes den 22. maj 2012 kl. 19.30. Årets generalforsamling afsluttes med et glas vin m.m. for at lokke lidt flere med til mødet og skabe en mulighed for en løs snak om gården.

 

/Hans Donslund