Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 (2012-13) i gårdlauget Sønderdybet fredag den 10. august 2012. 

Til stede: Shamirra Aisinger, Trine Otto, Ole Rindtoft, Henriette Christensen (suppl.) og Hans Donslund 

Fraværende: Jens Hybel og Frank Widerkinch (suppl.)

 

1.Vedligeholdelse. 

Besluttet at gennemføre følgende vedligeholdelsesopgaver, som vi har modtaget tilbud på fra gartner, priser i parentes er incl. moms: 

  • Udskiftning af trinkant der før er blevet limet, således at nye kantsten hæves til niveau med fliser og fliserne tilskæres, ved Krusågade 6 (3.250 kr.)
  • Sætning af havekantsten mod bøgehæk i børnehaven (3.875 kr.)
  • Nedskæring af klatreplante og nedtagning af wire til ca. bunden af 3 sal. Hvorfra de kan nås med stige. Arbejdet kræver adgang med lift gennem porten (12.187,50 kr.)
  • Vinterbeskæring i gården (overslag 7.500 kr.) 
  • Plantning klematis ved Sønder Boulevard 43 (200 kr.)

Desuden beder vi gartneren om (ikke med i gartnerens liste):

  • at fælde sygt træ ved græsplæne/Godsbanegade 7
  • at etablere hårdt underlag til hjulene på papcontaineren på den nye plads ved legepladsen. Det kan være enkelte fliser.

Hvis alt ovennævnte gennemføres i 2012 overskrides budgettet til vedligeholdelse og gartner med op til 15%. 

Der genoprettes ikke fliser efter rotteskade ved Sønder Boulevard 43, da det netop er sket og rotteproblemet tilsyneladende ikke er løst endnu. Genopretning som følge af rotteskade er ejendommens egen opgave.

Ud for Krusågade 8-10 har håndværkere gravet buske op og bedet er ikke genoprettet. Arbejdet skal bestilles hos gartner og regning betales af A/B Krusågade 8-10. Hans aftaler med foreningen. 

Vi ansøger kommunen om ændring af beplantningsplanen så alle 3 træer omkring græsplænen fældes og erstattes med fliser. Argumenter: a) der er nu mere grønt i området efter etablering af græsplænen end oprindelig beplantningsplan. b) Gangvejen omkring glæsplænen er ret smal ved træerne. c) bedre plads til rekreative formål. 

 

2.Miljøaffald

Viceværtordning er iværksat for farligt miljøaffald. Ordningen fungerer således at beboerne stiller miljøaffald på en hylde til formålet i storskraldrum, gårdmanden flytter det løbende til miljøskab ved siden af gårdmandens rum. Gårdmanden har aftale med Københavns Kommune om tømning af miljøskabet. 

 

3. Affald

Udover at få hårdt underlag til papcontaineren (se punkt 1) afventer vi hvor mange affaldscontainere vi får, når kommunen indfører yderligere affaldssortering i november 2013. Det skal undersøges om der evt. fårs tilskud til udbygning af affaldsskure til de nye containere (Ole?).  

 

4.Loppemarked 

Der var enighed at grill-arrangement efter loppemarkedet var en succes. Vi var heldige med vejret!  Mange deltog var en glimrende anledning til at beboerne kan mødes på tværs af ejendommen og diskutere vores fælles gård. Bestyrelsen vil lave tilsvarende næste år. Forslag om at supplere med levende musik, fx jazzband. 

 

5.Næste møde 

Bestyrelsen holder næste møde med julefrokost i december. 

 

10. november 2012

Hans Donslund