Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 (2013-14) i gårdlauget Sønderdybet onsdag den 26. juni 2013. 

Til stede: Ole Rindtoft, Shamirra Aisinger, Jens Hybel, Trine Otto og Hans Donslund. 

 

 

Inden mødet blev gamle cykler flyttet ud på Godsbanegade til afhentning. 

 

1. Social arrangement

Det årlige loppemarked i gården holdes samme dag som loppemarked på boulevarden. Shamirra finder ud af hvornår det sker i august måned og fastsætter datoen. 

Vi flytter selve markedet til den nordlige ende af gården (legepladsen, porten og deromkring). 

 

Om aftenen holdes fest med grill. Der kan desuden sælges, vand, vin og øl til rimelige priser. Musik bookes (Ole Rindtoft). Det hele skal arrangeres sådan at vi kan aflyse eller udskyde det i tilfælde af dårligt vejr. 

 

 

2. Ordensregler

Eksisterende regler for ophold i gården sammen med husdyr indskærpes. Vi vil ikke acceptere hundelorte og kattepis! 

Bestyrelsen var enige om at ordensreglerne om nattero bør foreslås ændret ved næste generalforsamling fra nu kl. 21.00 til 22.00 søndag til torsdag og kl. 23.00 fredag og lørdag aften. 

 

 

3. Vedligeholdelse

Lampe fastgøres ved Krusågade 10. Stikkontakter i affaldsskure tjekkes. 

Blåregn ved papcontainere ved GB 3 skal beskæres (Hans siger det til Polat). 

 

 

8. juli 2013

Hans Donslund