Ny ordning for storskrald -  Det betyder den nye ordning

Københavns Kommune har ændret ordning for afhentning af storskrald, så der i fremtiden kun afhentes "indendørs træ" og "stort indbo".

Det betyder, at affald som eks. en hullet sofa, et gammelt tørrestativ eller en ødelagt cykel skal stilles for sig som ’stort indbo’.

Gamle træmøbler, træplader og planker, der er brugt indendørs, skal man stille for sig som ’indendørs træ’.

Byggeaffald og imprægneret træ skal man selv køre til genbrugspladsen.

Småt affald i poser eller sække hører ikke til ordningen, men skal sorteres i de eksisterende beholdere – plast, papir, glas osv.

Der kommer to forskellige biler og henter ’stort indbo’ og ’indendørs træ’, og derfor skal man stille det adskilt.

For villaer indsamles ’Stort indbo og indendørs træ’ via henteordning fire gange om året.

Læs mere på kommunens hjemmeside: https://affald.kk.dk/affaldsfraktion/saadan-sorterer-du-stort-indbo 

 

29/3 2024 
Bestyrelsen