Referat af bestyrelsesmøde nr. 03 2016-17, 1. december 2016 

 

Til stede: Trine Otto, Shamirra Aisinger, Ole Rindtoft, Rikke Winther (suppl.) og Hans Donslund. 

 

 

1. Nyt gådmandsfirma

Bestyrelsen valgte at acceptere tilbud fra Charles Braagaards firma spuds.dk 

Følgende skal diskuteres med Charles:

a) brugbare alternativer til alm. vejsalt. Grus, eller et andet produkt omtalt i medierne fornylig(?)

b) antallet af timer ugentligt ser lidt højt ud, men vi begynder med det og vurderer senere om det skal justeres

c) hvordan/hvornår beskæring af beplantning skal ske

Hans meddeler Charles Braagaard om accept af tilbuddet.

 

2. Vedligeholdelse 

Porten er blevet repareret. Det viste sig, at en renovering slet ikke var nødvendig. Porten blev efterfølgende pletmalet, så der ikke trænger fugt ind. 

 

2. december 2016

Hans Donslund