Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 2017-18,  onsdag den 12. juli 2017

 

Til stede: Shamirra Aisinger, Rikke Winther, Hans Donslund

 

Mødet var en gennemgang af gården. Følgende blev aftalt:

  • Dybbølsgade-ende: Der laves ”indhegning” til 4 containere på siden af skuret mod Godsbanegade 19 – efter samme princip som papircontainerne ud for Godsbanegade 3. (Rikke rekvirerer tømrer)
  • Elektriker bestilles til at installere kontakter, der er afmonteret i skuret i Dybbølsgade-enden (vores elektriker er stoppet – kender vi en?).
  • Der sættes kantsten op forneden på det nye staudebed. Ud for Godsbanegade 9 (Rikke rekvirerer Zacho-Lind) 
  • Udbygning af skuret i Dybbølsgade-ende er ikke malet. Det sker i august ved frivilligt arbejde.
  • Bestyrelsen vil arrangere grill-middag om aftenen, hvis nogen vil arrangere loppemarked i gården. Der foreslås en lørdag i sidste halvdel af august.

Gårdmandsopgaver gennemgået. Hans skriver til gårdmanden om:

  • Miljøskabet skal flyttes. Bestyrelsen foreslår i hjørnet bag storskrald (ladcykelparkeringsplads)
  • Møbler stilles på plads, hvis beboere har flyttet dem.
  • Cykler der står placeret uden for parkeringspladser flyttes.
  • Fejning mangler. Der ligger mos, sand og jord mange steder i gården.
  • Grene af blade skal fjernes efter beskæring (fx klatreplante på GB17)

 

13. juli 2017

Hans Donslund