Referat af møde nr. 2 2018-19 i gårdlauget Sønderdybet, mandag den 1. oktober 2018

 

Tilstede:  Trine Otto, Shamirra Aisinger, Jens Hybel og Hans Donslund
Fraværende: Line Ditlev
 


Vedligeholdelse 

Tømrer: Vi afventer stadig tømrer til arbejde på fælles indgang Dybbølsgade 24 samt midterste skur. Trine Otto rykker igen.  
Det blev besluttet at igangsætte renovering af fælles indgang Dybbølsgade 24. Først ved at tale med tømreren om forstærkning af mur på udsatte steder.   
Trine har også spurgt tømreren om tilbud på renovering af bord-bænkesæt.  
Trine hører også tømreren om reparation af den tidligere fælles adgang i Godsbanegade 11. Gårdlauget må stå for renoveringen inden ejendommen selv overtager vedligeholdelsesforpligtelsen.
Gartner:  
•         Højbede i sydlige ende skal udskiftes.  Trine indhenter priser hos Klingenberg på kasser i samme stil som bag legepladsen.
•         To ældre plantekasser flyttes, det ene over til cykelstativet, det andet foran 3-fagsvindue ved Dybbølsgade 24, så det dækker luftventil der kan forveksles med kloak.
•         Shamirra aftaler beskæring med gartner (se specifikation i tidligere referat af uformelt møde 10/8).  
 


Gårdmand

Det blev i august aftalt med gårdmanden at han skulle foretage en grundig slibning og derefter male bord-bænkesæt. Da arbejdet ikke er gået i gang endnu konstaterer bestyrelsen at

det er for sent i år. De værst medtagne borde og bænke sættes i læ eller under presenning.  
Cykelraid kører. Frist ultimo oktober.
Andre udeståender:  
Gårdmanden har foreslået algebehandling. Bestyrelsen besluttede, at det ikke skal ske nu, men kan være aktuelt efter vinteren.
Gårdmanden har foreslået større indgreb, dvs. voldsommere beskæring af klatreplanter. Bestyrelsen bestiller gartner til arbejdet, da vi ikke har gode erfaringer med gårdmandens beskæringsmetoder.  
Fejning af gården. Det må indskærpes over for gårdmanden at det skal ske i henhold til kontrakten.
Hans skriver mail til gårdmanden.
 
 

Status på henvendelser: 

•         Cigaretskodder. Ikke set fornylig.
•         Børnehaven har henvendt sig om brugen af legepladsen i børnehavens åbningstid. Bestyrelsen tilsluttede sig børnehavens holdning, dvs.  
1) ok at udelukke store børn uden opsyn og
2) at forældre skal aftale først med pædagogerne hvis de vil lade deres børn lege. Forældre skal blive på legepladsen og holde øje med deres børn og ikke overlade det til børnehavens personale.   

Det blev besluttet at skrive til børnehaven om krav til daglig oprydning, så der ikke står kasser i ganglinjer, samt spørge om kommunen ikke kunne finde en løsning for afskærmning på lågen ind mod Krusågade 4-6.
•         Engholms vandhane.  Trine ringer til Engholms administrator.  
 
 

Masterplan

Bestyrelsen begyndte en diskussion om en ny overordnet plan for gården. Enighed om at der kan laves en plan, hvor der både er elementer fælles for hele gården:
•    grønne borde og bænke
•    den generelle planteplan med gennemgående træk, f.eks. espalier mellem alle opgange
kombineret med afvigelser for hver sektion i farver og materialevalg på højbede.
Diskussionen fortsætter på næste møde.
 
 

Næste møde

•         Lørdag 1. december. Bestyrelsen holder først møde kl. 18.30 hos Jens og går derefter ud til den årlige middag på restaurant.

11/10 2018 
Hans Donlund