Referat af møde nr. 1 2017-18 i gårdlauget Sønderdybet, torsdag den 12. juli 2018Til stede:  Trine Otto, Shamirra Aisinger, Jens Hybel og Hans Donslund

Ikke til stede: Line Ditlev (var ikke blevet orienteret om mødet pga. fejl i email-indstillinger)


Gårdmand

Det blev aftalt at Trine Otto tager en snak med gårdmanden om fejning af gården (herunder om en fejemaskine kunne være til nytte), oprydning i gården (møbler og cykler og andet der ikke er efterladt på sin plads).

Vedligeholdelse

Vandhanen på Engholms ejendom fungerer stadig ikke. Hans skriver igen til ejendomsadministratoren (er gjort).
De resterende bord-bænkesæt som ikke blev malet i 2017 skal males i år. Trine spørger Charles.
Trine kontakter tømrer angående:
•    Hylder ”beboerskur” og dør sættes i.
•    Låge i storskraldskur hænger.

Gartner

Følgende gartneropgaver blev aftalt. Shamirra kontakter gartneren:  
•    Buksbom udskiftes.
•    Klatreplante visnet. Udskiftes (ved Krusågade 12)
•    Klatreplante stukket i vejret. Klippes ned til 1. sal (ved Krusågade 14)
•    Blåregn beskæres kraftigt (ved Krusågade 16)
•    Wire genetableres (ved Krusågade 20)
•    Træ ved Dybbølsgade 24 beskæres.
”Græske gård” (Sønder Boulevard 43), Trine kontakter Klingenberg som har lavet børnehavens nye skur og hegn:  
•    Tørrestativ flyttes hen i hjørnet indtil legepladsen
•    Cykelparkeringsareal flyttes tilsvarende mod venstre
•    Der etableres kummer i samme type træ som skur og hegn

Andet

Hans sikrer at Line Ditlev også får fælles mails til bestyrelsen.
Der indkaldes til nyt møde i august, så Line kan være med. Hans doodler.
Det mangeårige bestyrelsesmedlem Ole Rindtoft, som udtrådte pga. sygdom i april døde 1. juli. Gårdlauget sendte en blomsterhilsen til bisættelsen.
 
8/8 2018
Hans Donslund

 


Uformelt møde i gården 7. august


Deltagere: Shamirra Aisinger, Trine Otto og Hans Donslund

  • "Græske gård"/Sønder Boulevard 43: det blev aftalt at droppe cykelstativet og erstatte det med cykellogo trykt på fliserne.
  • Forslag fra gartner til tobakspibeplante er godt, men for dyrt. Trine drøfter alternativer med Klingenberg.
  • Blomsterkasser ved Dybbølsgade 24 er stadig ikke flyttet tilbage på deres pladser. Hans skriver til A/B.

8/8 2018
Hans Donlund