Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2023-24, 18. marts 2024

 

 

 
Bestyrelsesmøde mandag 18. marts 2024
Til stede: Shamirra Aisinger, Trine Otto, Line Ditlev og Hans Donslund 
Ikke til stede: Charlotte Rosenkrands (suppleant) 
 


Klage
Der er modtaget klager over at beboere i A/B Søndergodset har smidt møbler og andet indbo ud fra en antal på 2 sal. ned i gården, og overfyldt containere til restaffald med usorteret affald og overfyldt storskrladsrummet. Gårdlauget indskærper at der kun må stilles storskrald i det omfang at der er plads i skuret. Har man mere må man enten køre på genbrugspladsen eller bestille en container hos kommunen. Hans bringer klagen videre til foreningen.  
 
 
Plantedag
Lørdag den 27. april kl 10 til morgenkaffe i gården. 
Indkøb af planter før - det aftales senere. 
 
 
Generalforsamling
Mandag den 27. maj kl. 17.30. Hvis vejret tillader det afholdes mødet i gården ud for Krusågade 4-6. 
Shamirra og Hans er på valg i år. Charlotte er suppleant og vi håber på at hun stiller op igen. 
 
 
Børnehaven 
Støjbegrænsende foranstaltninger. 
Børnehaven ville ansøge biodiversitetspulje til yderligere beplantning på og omkring legepladsen. Line vil høre børnehaven om status. 
 
Eventuelt rionet (armeringsnet) med tætte planter over hegnet mellem buen og skuret til legeredskaber. 
 
 
Porten 
Status på porten. Der er afgivet tilbud til A/B Søndergodset. Der rykkes for svar. 
 
 
Loppemarked 
Vi hører om der er opbakning til loppemarked i gården til august (hør på facebook, i foreningerne mm.) Evt. med grill om aftenen. 
 
 
Gårdmand osv. 
Opgaver til sommeren: 
•    Vi undersøger hvordan alger kan fjernes på fliserne. 
•    Om der skal købes en fejemaskine 
•    Der købes sand til den lille sandkasse i gårdens sydlige ende. 
•    Det ny legehus skal males.
•    Skilte på P-pladser til legetøjsbiler
•    Ny lås til skuret 
•    Maling af bord-bænkesæt 

 

 Der blev ikke aftalt næste møde.

27/3 2024 
/Hans Donslund