Referat af møde nr. 3 2017-18 i gårdlauget Sønderdybet, torsdag den 12. oktober 2017

 

Til stede:     Trine Otto, Shamirra Aisinger, Rikke Winther, Hans Donslund
Fraværende:     Ole Rindtoft (sygemeldt)

 

 

Opfølgning på igangværende vedligeholdelsesopgaver og aftalte initiativer på møde med gårdmand den 10. august.

1) Elektriker
Trine orienterede om arbejde udført af elektriker.
•    To lamper sat op ved legepladsen
•    Lamper repareret i midterste skur
•    HPFI relæ installeres  
•    lampe repareret i det bageste skur
•    ny lampe sat op i det nye gårdmandsskur
•    stikkontakter flyttet i de to skure, der er blevet forlænget (dvs. ikke det midterste)

2) Gartner
Følgende opgaver til gartner blev besluttet:
•    Kraftig beskæring af japansk kirsebærtræ
•    Klatreplanten ved Krusågade 6 skal skæres ind til væggen
•    Alle klatreplanter skal skæres ned til gesimsbånd
•    Uautoriseret ahorn i midter-bed fældes
•    Rødder i midter-bed skal dø(!)  
•    Alle buksbom skæres ned til meget lav højde
•    Figen skæres tilbage (beskyttelse af beskæringspunkter?)
•    Sætter vi Trines pil ved ahorn?
•    Uautoriseret træ ved GB 3 (troldhassel) er beskåret af Trine. Ejendommen vil ikke have det fjernet, så vi lader det stå.

3) Anlægsgartner
Flisereparation, klage over arbejde, sænkning ved udvidelse skal ændres så hældning er korrekt. Hans skriver til firmaet.   
Alternativt Zacho Lind, ændring af fald ved øverste skur, fjernelse af trappetrin ved gang mellem to sektioner i gården.  
Port. Hans laver forslag til AB og til gårdlaug om udgiftsfordeling.

4) Tilbud på ændring af midterste skur
Trine havde indhentet tilbud på ombygning af midterste skur, så der indgang fra siderne, opsat 120 cm høj skillevæg i midten osv.   Øverste skur (Dybbølsgade-enden) laves på siden indhegning til pap- og papircontainere). Vi sætter arbejdet i gang.  

Legepladsen

Børnehaven har oplyst, at Københavns Kommune har bevilget penge til nye legeredskaber. Gårdlauget har leveret input pr. brev.
Hør børnehaven om plan for ny indretning af legepladsen og gårdlaugets muligheder for indsigelser. (Hans)   

 

Nyt fra gårdmanden

Der var i flere uger været problemer med afhentning af affald ved Dybbølsgade 24. Der har været flere årsager: parkerede biler, håndværkeres materialer har spærret.  Københavns Kommune har bestilt ændring af parkeringsarealet ud for Dybbølsgade 24, så der er reserveret plads til kørsel med containere (som ud for Godsbanegade 1 og 9).  Der males striber omkring 1. november.
Vi har i øvrigt oplyst kommunen at striberne ud for Godsbanegade 9 kan fjernes, da arealet ikke benyttes til afhentning af affald.
Der er observeret mindre grad af sortering i det øverste skur, så bedre information om sortering bør overvejes.
Der er rapporteret problemer med hundelorte i gården. Bestyrelsen overvejer en lille kampagne for at få folk til at samle deres hundelorte op.

 

30/10 2017
Hans Donslund