Referat af møde nr. 4 2017-18 i gårdlauget Sønderdybet, torsdag den 25. januar 2018

 

Til stede:     Trine Otto, Shamirra Aisinger, Rikke Winther, Hans Donslund og Jens Hybel (suppl)
Fraværende:     Ole Rindtoft 

 

Anlægsgartner

Følgende flisearbejde udføres:
Mangler stadig flisebelægning på siderne af midterste skur
Udjævning af rampe mellem to øverste sektioner i gården
Ændring af bed langs nyt stativ
 
Senere:
Flytning af tørrestativ ud for Krusågade 2.
 
Kirsebærtræet er fældet.
Stubbe fjernes: både kirsebærtræ og i midterbedet (Shamirra)
Zacho-lind høres om de kan udføre flisearbejde. Vi har ikke kontaktoplysninger, men vi talte vist sidste med en som hed Henrik (Hans undersøger).
 

Øvrig vedligeholdelse

Affaldsskur Dybbølsgade-enden: Der er bestilt tømrer til at fjerne det lavt siddende udhæng, som renovationsfolkene kan banke hovedet ind i.
Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på professionel fjernelse af alger på flisebelægningen.
Dybbølsgade-enden trænger til renovering har administrator oplyst. Der aftales møde i april måned, og evt. opgaver må tages med på vedligeholdelsesplan til generalforsamling.
Kloakmester er bestilt til at rense afløb ved bagtrappen Godsbanegade 3.
 

Gårdmand

Vi har tilbudt ekstra betaling (10 timer) til gårdmanden for ekstra arbejde i forb med affaldsproblemerne i Dybbølsgade-enden.
Der er ikke plads til salt i det nye skur. Der er plads i afdelingen forbeholdt barnevogne (Hans nævner det for Charles).
Den tidligere ide om anskaffelse af fejemaskine tages op med Charles (Hans). Den kan midlertidig placeres i barnevognsafdelingen. Senere kan gårdmandens skur udvides.
 

Ordensregler

Der er problemer med hundelorte i gården. Bestyrelsen forsøger at indskærpe forbuddet mod løse hunde i gården. Der sættes sedler op (igen), særligt på bagdøre Krusågade 12-22.
En beboer i Krusågade omkring nr. 16 smider cigaretskodder ud fra et vindue. Der sættes seddel op på bagdøren.
 

Legepladsen

Kan en af pælene rykkes så man fra hængekøjen ikke kigger direkte ind i lejligheden (Hans kontakter René fra Københavns Kommune).
 

Ordinær generalforsamling

Afholdes tirsdag 29. maj kl. 19.00.
 
 

 

 

28/1 2018
Hans Donslund