Referat af møde nr. 5 2017-18 i gårdlauget Sønderdybet, tirsdag den 24. april 2018

 
Til stede:  Trine Otto, Shamirra Aisinger og Hans Donslund

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem Rikke Winther har meddelt at hun flytter fra gården og udtræder af bestyrelsen. Suppleant Jens Hybel har pr. e-mail accepteret at indtræde. Han kunne dog ikke deltage i dette møde.
Ole Rindtoft er sygemeldt og vil ikke deltage i bestyrelsesarbejdet foreløbig.
Bestyrelsen består herefter af:  Hans Donslund (formand), Shamirra Aisinger, Trine Otto og Jens Hybel.

 


Regnskab 2017

Udkast til årsrapport 2017 med bestyrelsens regnskabserklæring og revisionsprotokollat var rundsendt til bestyrelsen inden mødet. Der var ikke kommentarer til det og betragtes som godkendt af bestyrelsen. Der printes ud bliver underskrevet af den siddende bestyrelse senest på plantedagen søndag den 6. maj. Der skal senest tirsdag den 8. maj udsendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling tirsdag den 29. maj 2018.

Legeplads

HD skriver til KK om afslutning af arbejdet på legepladsen. Der mangler afskærmning bag legetårn. En beboer i Krusågade har klaget over nyt indkig fra legetårnet ind i hendes soveværelse. En løsning med  mat folie og afdækning af låge mod Krusågade diskuteres med kommunen.

Vedligeholdelse

Bestyrelsen har pr. email godkendt tilbud på omlægning af fliser i hele containerområdet ved Dybbølsgade 24 (under tag og indhegning i forlængelse heraf, i alt ca 27 kvm.).  Vi beder også anlægsgartner Zacho-Lind flytte cykelstativ hen bag legetårn. Tørrestativ flyttes lidt ind i hjørnet ved nyt hegn.
Dørhåndtag repareres i Dybbølsgade 24.
Der blev lavet 5-årig vedligeholdelsesplan til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

Ordensregler

Forslag om motorcykel-parkering i gården fra en beboer i Krusågade 2. Bestyrelsen blev enige om at undersøge med Københavns Kommune om ordensreglerne overhovedet kan tillade MC-parkering.


25/4 2018
Hans Donslund